Over Arne Keuning

Enthousiaste, kennisgedreven, analytische, communicatieve, vriendelijke digitale professional. Als strategisch adviseur digitaal klantcontact helpt hij organisaties en mensen in organisaties bij het maken van digitale stappen in het digitale tijdperk. Onderzoekt vraagstukken, geeft advies, zet communities op, spreekt over en helpt teams met o.a. webcare , community management en andere vormen van digitaal klantcontact. Doet dat o.a. vanuit de lerende en ondernemende organisatie Upstream.

Projecten & publicaties: